Skip to Main Content
Hledám
hidden1hidden2
Avance Solo – Poskytování optimalizované terapie s důrazem na pooperační bezpečnost


Klinické cíle ciNPT zahrnují:

round1.png


1. Zmírnění tahu v místě incize, čímž se sníží riziko kontaminace a dehiscence  .

round2.png

 
2. Redukce/eliminace mrtvého prostoru v incizi – prevence vzniku hematomu a séromu, které mohou zpomalit hojení a přispět ke komplikacím, jako je SSI  .

round3.png


 3. Zmenšení edému a zlepšení perfuze – podpora odvádění tekutiny do lymfatického systému pro snížení komprese mikrovaskulatury v místě incize  .

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Chirurgické specializace, kde se ciNPT používá

 • Ortopedie
  Primární a revizní artroplastika

 • Kardiochirurgie
  CABG
  Sternotomie

 • Gynekologie/porodnictví
  Císařský řez
  Abdominální hysterektomie

 • Všeobecná/kolorektální chirurgie
  Laparotomie
  operace ventrálních hernií 

 • Cévní chirurgie
  Incize v tříslech

 • Plastická chirurgie
  Rekonstrukce břišní stěny
  Mastektomie
hidden1hidden2

Kdy používat ciNPT
k ošetřování incizí?


Ve společnosti Mölnlycke se věnujeme ošetřování incizí a máme portfolio řešení pro léčbu incizí. Volba vhodné terapie by měla být založena na správném posouzení rizik, zejména v případech, kdy je podtlaková terapie doporučena u pacientů se zvýšeným nebo vysokým rizikem. 

Více informací o hodnocení rizik

hidden1hidden2
Názory – uzavřené incize

Kazuistiky

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Avance Solo – Řešení, které vaši pacienti hledali

Klinické cíle dNPWT zahrnují:

round3.png


1. Odvod exsudátu a tekutiny – dNPWT může být cennou doplňkovou léčbou podporující hojení komplexních a pomalu se hojících ran  .

round4.png

 
2. Optimalizace hojení ran – zlepšuje přípravu spodiny rány podporující hojení  .

round5.png

 
3. Tvorba granulační tkáně – zvyšuje mikrovaskulární prokrvení a podporuje tvorbu granulační tkáně  .

 

hidden1hidden2
Indikace použití dNPWT u ran
 • Akutní rány
 • Traumatické rány
 • Subakutní rány
 • Dehiscentní rány
 • Štěpy
hidden1hidden2

Dekubity


Systém podtlakové terapie ran Avance Solo Adapt je indikován pro použití u dekubitů, u nichž je žádoucí či potřebná možnost přizpůsobení krytí anatomickému tvaru za účelem dosažení utěsnění.

Více informací o systému Avance Solo Adapt

hidden1hidden2
Názory – otevřené rány

Kazuistiky

hidden1hidden2

'Reference'

Kontaktujte nás
Mölnlycke Zavřít

Healthcare Professional Confirmation

The information on the page you are about to enter is intended for healthcare professionals only. By clicking the box below you confirm that you are a healthcare professional.