Skip to Main Content
Hledám
hidden1hidden2

Používání Avance Solo

Systém podtlakové terapie ran Avance Solo (NPWT) dodává kontinuální podtlak -125 mmHg. Níže uvedený obsah nabízí stručné pokyny týkající se nastavení a použití systému.

Video s ukázkami použití hidden1hidden2

 

hidden1hidden2

Použití Avance Solo Adapt

Avance Solo Adapt je systém podtlakové terapie ran (NPWT), který dodává do rány kontinuální podtlak o hodnotě -125 mmHg a zároveň z ní odvádí exsudát do distální nádoby  .

Video s ukázkami použití hidden1hidden2
Jak systém používat

Podívejte se na instruktážní video, v němž se dozvíte, jak správně systém Avance Solo Adapt používat.

 

 

hidden1hidden2
Chyby a alarmy

Přečtěte si, co znamenají různé vizuální a zvukové alarmy, které systém vydává.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Výměna nádoby

Zdá-li se být nádoba plná (kontrolu lze provést na zadní straně nádoby), případně je aktivován alarm blokování čerpadla, je zapotřebí nádobu vyměnit. Podívejte se na video, v němž se dozvíte správný postup, nebo si přečtěte oddíl 6.8 v návodu k použití, který byl dodán s vaším systémem.

hidden1hidden2
Sprchování se systémem

Při provádění každodenní hygieny nevystavujte krytí ani čerpadlo s nádobou tekoucí vodě. Lehké sprchování je možné, pokud jsou hadičky od čerpadla a nádoby odpojeny od hadiček krytí. Podívejte se na instruktážní video.

hidden1hidden2
Promluvte si s námi o Avance solo
 
 
Kontaktujte nás
Mölnlycke Zavřít

Healthcare Professional Confirmation

The information on the page you are about to enter is intended for healthcare professionals only. By clicking the box below you confirm that you are a healthcare professional.